Λόης Λαμπριανίδης

Δείτε αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Είναι συνταξιούχος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επικεφαλής της Ερευνητικής Μονάδας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΕΜΠΑΠ). Στο διάστημα 2015-2019 υπήρξε Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν γνωστικά αντικείμενα όπως: οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και ιδιαίτερα οι οικονομικές επιπτώσεις του ανοίγματος των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η διεθνής μετανάστευση και ειδικότερα οι συνέπειες της εισροής οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα, το φαινόμενο της φυγής εξειδικευμένου ανθρώπινου Δυναμικού (brain drain), η χωροθέτηση της βιομηχανίας, τα κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης, τα προγράμματα ανάπτυξης περιοχών, τη γεωγραφική διάσταση των υπεργολαβικών σχέσεων και οι επιπτώσεις των περιφερειακών πανεπιστημίων στις τοπικές οικονομίες.

Έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά περιοδικά (Πόλη και Περιφέρεια, Επιθεώρηση Αγροτικών Μελετών, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Eπιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, Σύγχρονα Θέματα, Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόπος κλπ) και ξενόγλωσσα περιοδικά (Αntipode, Εnvironment and Ρlanning A' and C’, International Journal of Urban and Regional Research, European Planning Studies, The Journal of Entrepreneurship, International Boundaries Research Unit, Sociologia Ruralis, Journal of Small Business and Enterprise Development, Higher Education Policy, Raumforschung und Raumordnung, Cyprus Journal of Economics, Modern Greek Studies κλπ). Ο Λόης Λαμπριανίδης υπήρξε από το 2008-2013 μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού European Urban and Regional Studies.

Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει κεφάλαια σε ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία, ενώ έχει εκδόσει και 13 συνολικά βιβλία: (2021) (Σε συνεργασία με Συκά) Θ. Brain drain στην Ελλάδα. ΕΑΠ, (2021) (Σε συνεργασία με Γεωργόπουλο) Θέλουμε ανάπτυξη; Μια βιωματική εμπειρία με ιστορικές και θεωρητικές αναφορές, Ποταμός, (2016) επιμ. (Σε συνεργασία με Καλογερέσης Θ., Καυκαλάς Γρ.) Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό, Κριτική, (2012) Οικονομική Γεωγραφία-Πατάκης, (2011) Επενδύοντας στη Φυγή - Κριτική, (2008) Η Θεσσαλονίκη στο Μεταίχμιο (Σε συνεργασία με Γ. Καυκαλά και Ν. Παπαμίχο) - Κριτική, (2008) The Moving Frontier, Ashgate, (2005) Η επιχειρηματικότητα στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο - Πατάκης, (2005) Αλβανοί μετανάστες στη Θεσσαλονίκη: Διαδρομές ευημερίας και παραδρομές δημόσιας εικόνας (Σε συνεργασία με Α. Λυμπεράκη) - Πατάκης, (2004) The future of Europe’s Rural Peripheries - Ashgate, (2002) Στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης της Μητροπολιτικής, (2001) Οικονομική Γεωγραφία: Στοιχεία Θεωρίας και Εμπειρικά Παραδείγματα Εκδόσεις Πατάκη, (1993) Περιφερειακά πανεπιστήμια στην Ελλάδα  - Παρατηρητής, (1992) Η γεωγραφική διάσταση των υπεργολαβικών σχέσεων παραγωγής στη βιομηχανία - Παρατηρητής, (1992) Στοιχεία οικονομικής γεωγραφίας - Παρατηρητής [2001: βελτιωμένη επανέκδοση], Θεσσαλονίκης (Σε συνεργασία με Γ. Καυκαλά και Ν. Παπαμίχο) - Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης.