Βιβλία

 

Βιβλία - Μονογραφίες

 1. 2024 (υπο έκδοση) Λαμπριανίδης Λ., Λιάκος Α., Σταθάκης Γ. (επιμ.) Αναζητώντας τον Άλλο Δρόμο: Στρατηγικές για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, Πόλις: Αθήνα
 2. 2021 Λαμπριανίδης, Λ., Σαχίνη, Ε., Καραμπέκιος, Ν. Η γεωγραφική, επιστημονική και επαγγελματική κινητικότητα των ελλήνων διδακτόρων, ΕΚΤ, Αθήνα
 3. 2021. Γεωργόπουλος Δ, Λαμπριανίδης Λ., Θέλουμε ανάπτυξη; Μια βιωματική εμπειρία με ιστορικές και θεωρητικές αναφορές, Ποταμός, Αθήνα
 4. 2021. Labrianidis L., Sachini E., Karampekios N. The geographic, scientific and professional mobility of Greek Ph.D. holders, ΕΚΤ, Athens
 5. 2021. Λαμπριανίδης Λ., Συκάς Θ. Brain drain στην Ελλάδα. ΕΑΠ, Αθήνα
 6. 2016. Λαμπριανίδης Λ.,  Καλογερέσης Θ., Καυκαλάς Γρ. (επιμ.) Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό, Κριτική, Αθήνα
 7. 2011. Λαμπριανίδης Λ. Επενδύοντας στη φυγή: Η  διαρροή επιστημόνων  από την Ελλάδα την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Κριτική: Αθήνα.
 8. 2008. Καυκαλάς Γ. Λαμπριανίδης Λ. και Παπαμίχος Ν. (επιμ.) Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο: Η Πόλη από τη Σκοπιά των Αλλαγών, Αθήνα, Κριτική.
 9. 2008 Labrianidis L. (ed.) The moving frontier: the changing geography of production in labour intensive industries. Ashgate, Aldershot.
 10. 2004[2005]. Λαμπριανίδης Λ. (επιμ.) Η επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή ύπαιθρο: η περίπτωση της Ελλάδας. Παρατηρητής Θεσσαλονίκη/ Πατάκης, Αθήνα.
 11. 2004. Labrianidis L. (ed.) The future of Europe’s rural peripheries: the role of entrepreneurship in responding to employment problems and social marginalisation. Ashgate (Economic Geography Series), Aldershot.
 12. 2001[2005]. Λαμπριανίδης Λ., Λυμπεράκη Α. Αλβανοί μετανάστες στη Θεσσαλονίκη: Διαδρομές ευημερίας και παραδρομές δημόσιας εικόνας. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, / Πατάκης, Αθήνα.
 13. 2001. Λαμπριανίδης, Λ. Οικονομική γεωγραφία: Στοιχεία θεωρίας και εμπειρικά παραδείγματα. (επανέκδοση), Πατάκης, Αθήνα.
 14. 1993. Λαμπριανίδης Λ. Περιφερειακά πανεπιστήμια στην Ελλάδα: Από το αίτημα για στρατόπεδα νεοσυλλέκτων στο αίτημα για περιφερειακά πανεπιστήμια. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σσ. 283.
 15. 2002. Καυκαλάς Γ., Λαμπριανίδης Λ., Παπαμίχος Ν. Στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης/ Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας/ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη (περιορισμένης κυκλοφορίας).
 16. 1992. Λαμπριανίδης Λ. Στοιχεία οικονομικής γεωγραφίας. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σσ. 352.
 17. 1992. Λαμπριανίδης Λ. Η γεωγραφική διάσταση των υπεργολαβικών σχέσεων παραγωγής στη βιομηχανία. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σσ. 162.

 

Κεφάλαια σε βιβλία

 1. 2024 Λαμπριανίδης Λ. «Eλληνική οικονομία:  Πολλά τα δομικά προβλήματα-ανάγκη αλλαγής αναπτυξιακού υποδείγματος» στο Λαμπριανίδης Λ., Λιάκος Α., Σταθάκης Γ. (επιμ.) (2024 υπο έκδοση) Αναζητώντας τον Άλλο Δρόμο: Στρατηγικές για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, Πόλις: Αθήνα σς.
 2. 2024. Labrianidis L. & Sykas T.. “The impact of highly skilled returning emigrants on the origin country’s innovation performance: Evidence from Greece”, in  Zafeiris K.N., Byron Kotzamanis B.,  Skiadas Ch. (eds) Population Studies in the Western Balkans,  pp. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-53088-3_14
 3. 2023 Λαμπριανίδης Λ. & Συκάς Θ.  «Brain drain στην Ελλάδα: αναπτυξιακές και δημογραφικές προεκτάσεις», στο Κοτζαμάνης Β. (επιμ.) Δημογραφικά προτάγματα, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος: σσ. 187-208
 4. 2022  Labrianidis L. Tourism is an important economic activity in D. Hristu-Varsakelis & M. Pempetzoglou (eds) Essays in Economic Theory and Policy Gutenber Athens, pp. 211-224
 5. 2022 Labrianidis L. & Karampekios N. () “The ‘Virtual Return’ Option of the Highly Educated Immigrants: The Case of Greek PhD Holders”, in Kousis M., Chatzidaki A. and Kafetsios K. (eds) Challenging Mobilities in and to the EU during Times of Crises IMISCOE-Springer pp. 47-68  DOI : 10.1007/978-3-031-11574-5   https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-11574-5_3
 6. 2022 Labrianidis L. “Debt restructuring and a big productive leap forward”. In: Linardos-Rylmon P., Rogas V. and Papanikolopoulos D. (ed.) There is another way! 18 interviews with left-wing experts on the country's perspective, Efimerida ton Syntakton, pp. 13-21
 7. 2022. Labrianidis L. “Preliminary thoughts on a left strategy for economic development in the 21st century: some policy suggestions for SYRIZA - Progressive Alliance”, in Douzinas C. & Bartsidis M. (eds) Thinking Left Governmentality:  The SYRIZA Experience 2015-2019 Vienna: Transform Europe/Nicos Poulantzas, pp. 73-83
 8. 2022 Λαμπριανίδης Λ.  Αναδιάρθρωση χρεών και μεγάλο παραγωγικό άλμα. Στο: Λινάρδος-Ρυλμόν Π., Ρόγγας Β. και Παπανικολόπουλος Δ. (επιμ.) Υπάρχει άλλος δρόμος! 18 συνεντεύξεις με αριστερούς εμπειρογνώμονες για την προοπτική της χώρας, εκδοση Η Εφημερίδα των Συντακτών. σσ. 13-21  https://www.researchgate.net/publication/358664061_Anadiarthrose_chreon_-Paragogiko_alma
 9. 2022 Πόρισμα του Σύριζα στην «Έκθεση της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης» 145-188    https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/510129c4-d278-40e7-8009-e77fc230adef/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%98%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3.pdf
 10. 2021  Λαμπριανίδης Λ. «Προκαταρκτικές σκέψεις για μια αριστερή στρατηγική της οικονομικής ανάπτυξης τον 21o αιώνα. Προτάσεις χάραξης πολιτικής για τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία» στο στο  Κώστας Δουζίνας, Μιχάλης Μπαρτσίδης (επίμ.) Αριστερή κυβερνησιμότητα: Η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019 Νήσος / Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς Αθήνα σσ. 111-132
 11. 2021 Λαμπριανίδης Λ. & Γεωργόπουλος Δ. «Η επικράτηση της μεγάλης επιχείρησης: το πλεονέκτημα του μεγέθους ή εξω- αγοραίες ρυθμίσεις;», στο Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2021 Ο αντίκτυπος της πανδημίας στις επιχειρήσεις. ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  σς. 168-183
 12. 2021 Labrianidis L., Georgopoulos D. "The predominance of big companies: the advantage of size or extra-market arrangements?", In: Report IME GSEVEE 2021 pp. 168-183) https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2021/11/etisia_ekthesi_2021.pdf
 13. 2017 Pratsinakis M., Hatziprokopiou P., Grammatikas D. and Labrianidis L. “Crisis and the resurgence of emigration from Greece”. In B. Glorius and J. Domínguez-Mujic (eds.) European Mobility in Times of Crisis - The New Context of European South-North Migration. Bielefeld pp. 75-102 ISBN: 9783837634785
 14. 2017 Labrianidis L. and Pratsinakis M. Crisis brain drain: short-term pain/long-term gain?  In Tziovas D. (ed) Greece in Crisis: The Cultural Politics of Austerity I.B. Tauris : London, pp. 87-106
 15. 2016. Λαμπριανίδης Λ., Πανώρη Ν., Καλογερέσης Θ., 2016. Επίπεδα εκπαίδευσης και προοπτικές ανάπτυξης στο Λαμπριανίδης Λ.,  Καλογερέσης Θ., Καυκαλάς Γρ. (επιμ.) (2016) Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό, Κριτική, Αθήνα σσ. 481 -516
 16. 2014 Λαμπριανίδης Λ. «Η Ελλάδα «διώχνει» τους επιστήμονες της», στο Δαμανάκης M., Κωνσταντινίδης Σ. και Τάμης Α. (επ.) Νέα μετανάστευση από και προς την Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Κρήτης/ΚΕΜΕ, Ρέθυμνο, σσ.177-206.
 17. 2012 Labrianidis L., Todorov K., Agelopoulos G., Voutira E., Kolarov K., Vogiatzis N. “Cross Border Co-operation in the Bulgaria – Greece – FYR of Macedonia Triangle” in DSmallboneFWelter and MXheneti (edsCross Border Entrepreneurship and Economic Development in Europes Border Regions, Edward Elgarpp. 89-113
 18. 2012 Λαμπριανίδης  Λ. και Συκάς Θ. , «Αλλοδαποί μετανάστες και ελληνική ύπαιθρος: Μια αμοιβαία ωφέλιμη σχέση», στο Χ. Κασίμης και Α. Παπαδόπουλος (επιμ. Μετανάστες στην Ελλάδα: Απασχόληση και ένταξη των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Αλεξάνδρεια – Αθήνα, 214-252
 19. 2011 Λαμπριανίδης Λ. «Πομακοχώρια», στο Χατζημιχάλης Κ. (επιμ.) Σύγχρονα ελληνικά τοπία, Αθήνα: Μέλισσα
 20. 2009. Kalogeresis Αand Labrianidis L. ‘De-localisation’ InRKitchin and NThrift (eds.), International Encyclopedia of Human Geography, Oxford: Elsevier
 21. 2008 Labrianidis L. “IntroductionΙn: Labrianidis L. (ed.) The moving frontier: the changing geography of production in labour intensive industries. Ashgate, Aldershotpp. 1-22.
 22. 2008 Labrianidis L. “Conclusions”. Ιn: Labrianidis L. (ed.) The moving frontier: the changing geography of production in labour intensive industries. Ashgate, Aldershot, pp. 319-330.
 23. 2008. Kalogeressis Α., Labrianidis L. “Delocalisation and development in Europe: conceptual issues and empirical findings”. Ιn: Labrianidis L. (ed.) The moving frontier: the changing geography of production in labour intensive industries. Ashgate, Aldershot, pp.23-58.     
 24. 2008. Λαμπριανίδης Λ., Χατζηπροκοπίου Π. «Μετανάστευση και κοινωνική αλλαγή στη Θεσσαλονίκη: η ένταξη των μεταναστών και η νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα της πόλης. Στο: Καυκαλάς Γ., Λαμπριανίδης Λ., Παπαμίχος Ν. (επιμ.)  Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο: Η Πόλη από τη Σκοπιά των Αλλαγών, Αθήνα, Κριτική σσ. 217-364.
 25. 2008. Λαμπριανίδης Λ., «Η πορεία ανάπτυξης της πόλης από τη δεκαετία του ‘80: γιατί δεν αξιοποιήθηκαν αποτελεσματικά οι ευκαιρίες» Στο: Καυκαλάς Γ., Λαμπριανίδης Λ., Παπαμίχος Ν. (επιμ.) ό.π. σσ. 295-360.
 26. 2007. Λαμπριανίδης Λ. «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων έντασης εργασίας σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία»Στο: Παπαδόπουλος Γ., Καλογήρου Γ., Παπαγιαννάκης Λ., (επιμ.) Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης. Πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ, Αθήνα, τόμος Ι, σσ. 289-317.  
 27. 2007. Kalogerressis T., Labrianidis L. “Delocalisation of labour intensive activities in a globalised world: can things become better for the countries of Southeast Europe?” In: Getimis P. and Kafkalas G. (eds.) Overcoming fragmentation in Southeast Europe. AshgateAldershotLondonpp. 101-126.
 28. 2006. Labrianidis L. Human capital as the critical factor for the development of Europe’s rural peripheral areas”. In: Morgan E., Nijkamp P., Vaz T.(eds.) The new European rurality. Ashgate, London pp. 41-59.
 29. 2005. Hatziprokopiou P., Labrianidis L. “The Albanian migration cycle: Albanian migrants tend to return to their country of origin after all”. In: King R., Mai N., Schwandner- Sievers S. (eds.) The new Albanian migrationSussex Academic Press, Brighton, pp. 93-117.
 30. 2004. Λαμπριανίδης Λ., Λυμπεράκη Α. «Η γεωγραφία των μεταναστεύσεων». Στο: Ευθυμιόπουλος Η. και Μοδινός Μ. (επιμ.) Η φύση της γεωγραφίας. Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών, Αθήνα, σσ. 285-320.
 31. 2004. Λαμπριανίδης Λ. «Χωρική ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της υπαίθρου στην Ευρώπη: ο ρόλος της επιχειρηματικότητας». Στο: Καυκαλάς Γ. (επιμ.) Ζητήματα χωρικής ανάπτυξης: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτικές. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, σσ. 107 –132.
 32. 2004. Λαμπριανίδης Λ. «Τοπικά προϊόντα ως ένα μέσο για την υποβοήθηση της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της ευρωπαϊκής υπαίθρου». Στο: Ιωσηφίδης Θ., Κίζος Α., Σπιλάνης Γ. (επιμ.) Στρατηγικές ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές. Αθήνα, Gutenberg, σσ. 39-68.
 33. 2004. Labrianidis L. Introduction”. In Labrianidis L. (ed.) The future of Europes rural peripheriesAldershotAshgatepp. 1-29.
 34. 2004. Labrianidis L.Skordili S., Kalogeressis T., “Entrepreneurship in rural GreeceKilkis and LesvosInLabrianidis L. (ed.) The future of Europe’s rural peripheries. Aldershot, Ashgate, pp. 223-246.
 35. 2004. Labrianidis L., Kalogeressis T., Kourtesis A., Skordili S. Technology, peripherality and rurality”. In: Labrianidis L. (ed.) The future of Europe’s rural peripheries. Aldershot, Ashgate pp. 114-136.
 36. 2004.  Labrianidis L. Entrepreneurship, enterprise and policy towards a synthesis, In: Labrianidis L. (ed.) The future of Europe’s rural peripheries, Ashgate pp. 298-311
 1. 2003. Λαμπριανίδης Λ., Λυμπεράκη Α. «Χωροθέτηση των επιχειρήσεων εντάσεως εργασίας σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία». Στο: Γετίμης Π. και Καυκαλάς Γ. (επιμ.) Χώρος και περιβάλλον: παγκοσμιοποίηση, διακυβέρνηση, βιωσιμότητα. Ζήτη, Αθήνα, σσ. 47-64.
 2. 2003. Δελλαδέτσιμας Π., Λαμπριανίδης Λ. «Πολιτική προστασία και μητροπολιτική διακυβέρνηση». Στο: Γετίμης Π. και Καυκαλάς Γ. (επιμ.) Μητροπολιτική διακυβέρνηση. Ζήτη, Αθήνα, σσ. 251-277.
 3. 2003. Labrianidis L. “Delocalisation of labour intensive industries: an argument for ‘triangular manufacturing’ between developed countries- Greece – Balkans”. In: Petrakos G. and Liargovas P. (eds.) Regional development and cross-border cooperation in Southern Europe. SEED Center University of Thessaly, Volos, pp. 213-238. - 2003 κυκλοφόρησε στα αγγλικά.
 4. 2002. Λαμπριανίδης Λ., Παπαγιαννάκης Λ. «Η Χαλκιδική τον 20ο αιώνα». Στο: Παπαδόπουλος Στ. (επιμ.). Χαλκιδική, Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμύλια, Αθήνα, σσ. 233-252 .
 5. 2001. Labrianidis L. “Geographical proximity matters in the orientation of F.D.I.: The case of Greek F.D.I. in the Balkans”. In: Petrakos G. and Totev S. (eds.) The development of the Balkan region. AshgateAldershot, pp. 463- 489.
 6. 2000. Λαμπριανίδης Λ. «Η επενδυτική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες ΚΑΕ: η κατάσταση πέρα από τους μύθους». Στο: Ανδρικοπούλου Ε. και Καυκαλάς Γ. (επιμ.) Η Ελλάδα και ο νέος ευρωπαϊκός χώρος: η διεύρυνση και η νέα γεωγραφία της ευρωπαϊκής ανάπτυξης. Θεμέλιο, Αθήνα, σσ. 236-274 .
 7. 2000. Λαμπριανίδης Λ. «H ανασυγκρότηση των Βαλκανίων και ο ρόλος της Ελλάδας: μια κριτική προσέγγιση». Στο: Πετράκος Γ. (επιμ.) Η ανάπτυξη των Βαλκανίων. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας- Gutenberg, σσ. 371-396.
 8. 2000. Labrianidis L. “Are Greek companies that invest in the Balkans in the ‘90s Transnational Companies?” In: Mitsos A. and Mossialos E. (eds.) Contemporary Greece and Europe. European Institute LSE European Political Economy Series, Ashgate Press, London, pp. 457-482.
 9. 2000. Deffner A., Labrianidis L. “European cities of cultureimpacts in economyculture and theory”. In: Delladetsimas P., Hastaoglou V., Hatzimihalis C., Mantouvalou M., Vaiou D. (eds.) Towards a radical cultural agenda for European cities and regions. Kyriakidis, Thessaloniki, pp. 23-58.
 10. 1999. Βαίου Ντ., Γολέμης Χ., Λαμπριανίδης Λ., Χατζημιχάλης Κ. και Χρονάκη Ζ. «Εκδίωξη και επάνοδος της βιομηχανικής παραγωγής στην Αθήνα του 2000». Στο: Πετράκος Γ. και Οικονόμου Δ. (επιμ.) Η ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις αστικής ανάπτυξης και πολιτικής. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας- Gutenberg Αθήνα, σσ. 62-89.
 11. 1994. Παπαγιαννάκης Λ. Βασενχόβεν Λ., Λώλος Σ., Νοταράς Γ., Σινάνογλου Β., Λαμπριανίδης Λ., Ζόνζηλος Ν. -υπο την εποπτεία των ακαδημαϊκών Ζολώτα Ξ., Αγγελόπουλου Α, και Πεσμαζόγλου Ι. «Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης». Στο: Η ανάπτυξη της Θράκης. Προκλήσεις και προοπτικές (κεφ.7). Ακαδημία Αθηνών, σσ. 232.
 12. 1993. Λαμπριανίδης Λ. «Αναδιάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας μέσω των υπεργολαβικών σχέσεων». Στο: Λιοδάκης Γ. (επιμ.) Κοινωνία, τεχνολογία και αναδιάρθρωση της παραγωγής. Παπαζήσης, Αθήνα σσ. 286-299.
 13. 1992. Λαμπριανίδης Λ. «Κρίση της θεωρίας χωροθέτησης της βιομηχανίας: κατευθύνσεις για μια εναλλακτική προσέγγιση». Στο: Χατζημιχάλης Κ. (επιμ.) Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική: κείμενα από τη διεθνή εμπειρία. Εξάντας, Αθήνα, σσ. 88-102.
 14. 1986. Labrianidis L. “Ιndustrial location-product of multiple factors: The tobacco industry in Greece”. In: F.Ε.ΙΗamilton (ed.) Ιndustrialization in developing and peripheral regions. Croom Ηelm, London, pp. 232-265.