Περιοδικά χωρίς επιστημονική επιτροπή κρίσης

 1. 2022. Αντιμετώπιση των σοβαρών δομικών προβλημάτων της χώρας αντί καλλιέργειας επίπλαστης αισιοδοξίας, ΕΝΑ 26.9.22
 2. 2022 Η χώρα σε πολλαπλή κρίση, ανάγκη για αλλαγή πορείας, ENA Institute 30.08.22  
 3. 2022 Αλλαγή υποδείγματος για το παραγωγικό άλμα: Από τη «φθηνή» στην «ποιοτική» ανάπτυξη, ΕΝΑ,  Ιούλιος https://www.enainstitute.org/wp-content/uploads/2022/07/%CE%95%CE%9D%CE%91_Paper_A%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7.pdf
 4. 2021 Δημογραφικές προκλήσεις και πολιτική για την ισότητα των φύλων Πρακτικά συνέδριο Economist Impact 18-19 Oκτ. 2021
 5. 2021 Οι ΜΜΕ επιχειρήσεις στην Ελλάδα: πηγή κακοδαιμονίας ή κύτταρο παραγωγικού πλουραλισμού, ENA Institute Οκτώβριος
 6. 2021 Το ελληνικό πανεπιστήμιο σε σημείο καμπής: κάποιες σκέψεις με αφορμή τη μείωση των εισακτέων, ENA Institute Σεπτέμβριος
 7. 2021. Η μεγάλη καταστροφή των πυρκαγιών ως αφορμή για περισυλλογή, ENA Institute Αύγουστος
 8. 2021. Η στροφή στις ΑΠΕ να μην οδηγήσει σε μια νεα ολιγαρχία της ενέργειας, ENA Institute Απρίλιος
 9. 2020. Το Σχέδιο Ανάπτυξης της κυβέρνησης δεν απηχεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας: Κάποιες πρώτες σκέψεις για το «Σχέδιο Πισσαρίδη», ENA Institute Αύγουστος 2020
 10. 2020 Για την επόμενη μέρα χρειάζονται εμπροσθοβαρή και κοινωνικά δίκαια μέτρα: Να στηριχτεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και οι εργαζόμενοι, ENA Institute Απρίλιος
 11. 2020 Η συνεισφορά του τουρισμού στην ελληνική οικονομία και η ανάγκη επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής του, ENA Institute Ιούλιος
 12. 2020 Η ενίσχυση των «πρωταθλητών» ως απειλή για την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή της Ευρώπης, ENA Institute Φεβρουάριος
 13. 2019  Ο ρόλος της ομογένειας στην ανάπτυξη της χώρας, Σύγχρονα ΘέματαΤ. 143σς. 7-9
 14. 2019 Establishing a Greek Diaspora Knowledge Network through “Knowledge and Partnership Bridges", L. Labrianidis, E. Sachini, N. Karampekios, sciencediplomacy.org,  03/06/19
 15. 2019 Αποτελεσματική επενδυτική πολιτική για μια βιώσιμη & συμπεριληπτική ανάπτυξη, enainstitute.gr, 23/05/19
 16. 2019 How "brain drain" can turn into "brain circulation", greeknewsagenda.gr,21/05/19
 17. 2019 Προωθώντας την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, enainstitute.org, (07/03/19)
 18. 2019 The importance of the Greek community abroad for Greece, greeknewsagenda.gr,24/01/19
 19.  2018 Παρά τα «βάρη του παρελθόντος», προχωράμε στην ανασύνταξη της χώρας: Τι παραλάβαμε και τι κάναμε για την αναπτυξιακή πολιτική, ΧΡΟΝΟΣ # 65-66, chronos.fairead.net, (26/10/18)
 20. 2017. Η εθνική αναπτυξιακή στρατηγική 2021, ΧΡΟΝΟΣ # 52, chronos.fairead.net, (18/08/17)
 21. 2016 «Γέφυρες Γνώσης/ Γέφυρες Συνεργασίας»: Πρόταση για ένα δίκτυο συνεργασίας των Ελλήνων πτυχιούχων που ζουν στο εξωτερικό με την Ελλάδα. Σύγχρονα Θέματα, τ. 134-135  σσ.  55-66 
 22. 2004 “Delocalisation of labour intensive enterprises: An argument in favour of “triangular manufacturing” between developed countries – Greece and the Balkans” European Propsects vol. 5, pp. 14- 25.
 23. 2003. «Παγκοσμιοποίηση και ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών», Ο Κόσμος της Εργασίας, τ. 24, σς. 26-31.
 24. 2003 “Τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια δεν πρέπει να Χρησιμοποιούνται ως Μέσα Περιφερειακής Πολιτικής” (Συνεργασία με Π. Γετίμη), Πανεπιστήμιο, τ. 6, σς. 66-91.
 25. 2001. «The economic concequences of Greek businesses relocating to the Balkans», Defensor Pacis vol., 7, pp. 77- 88
 26. 1998. “Κρίση της βιομηχανικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη: αναγκαιότητα για μια άλλη πορεία με επίκεντρο τον εργαζόμενο”, Ο Κόσμος της Εργασίας τ. 1, σσ. 23-26
 27. 1998. “Long term prospects” (Το άνοιγμα των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες της Κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης για να επιτύχει θα πρέπει να έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα και να στηρίζεται στη λογική ισότιμων σχέσεων) Balkan Review nο 2, σσ. 65-72
 28. 1997. “H καταστροφή της φύσης μπορεί να γίνεται και με εκσυγχρονιστικό προσωπείο”, Νέα Οικολογία τ. 157, σσ. 40-42
 29. 1996. “Οχι στη Διασυνοριακή Ελεύθερη Ζώνη στο Ορμένιο”, Οικονομικός Ταχυδρόμος 25.7.96 σσ. 76-78
 30. 1996. “H αξιοποίηση της δυναμικής της Θεσσαλονίκης”, Αγορά χωρίς Σύνορα, τ. 1(4) σσ. 286-297.
 31. 1995. Συζητητής (discussant) Πρακτικά Συνεδρίου “Περιφερειακή ανάπτυξη, χωροταξία και περιβάλλον στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης”, Οργάνωση Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων και περιοδικό ΤΟΠΟΣ 15-16.12.95, Τόπος τ. 11, σσ. 206-207
 32. 1995. Πάϊκο το Βουνό και οι άνθρωποι. Μέλος της ερευνητικής ομάδας. Εκδόσεις Μαρουσίδη, Θεσσαλονίκη.
 33. 1995. “Πρόταση για την ίδρυση Διασυνοριακού Διαμετακομιστικού Κέντρου στο νομό Σερρών”, Οικονομικός Ταχυδρόμος 26.1.95, σσ. 57-59
 34. 1995. «Περιφερειακά πανεπιστήμια: για μια νέα χωροθέτηση», Ο Πολίτης, τ. 15, 22-25.
 35. 1994. “Δημιουργία Διασυνοριακού Διαμετακομιστικού Κέντρου στο Ν. Σερρών - μοχλός ανάπτυξης”, Πρακτικά Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ν. Σερρών, σσ. 111-120.
 36. 1994. "Η περιφερειακή πολιτική κινήτρων", Οικονομικός Ταχυδρόμος, τ. 6(2075), 10.2.94, σσ. 71-73.
 37. 1994. "Η βιομηχανία κινητήρας της ανάπτυξης". Επιχειρείν, τ. 9, σσ. 20-24.
 38. 1994. "Από το αίτημα για στρατόπεδα νεοσυλλέκτων στο αίτημα για περιφερειακά πανεπιστήμια," Σύγχρονα Θέματα, τ. 50-51, σσ. 99-108.
 39. 1994. "Nα μην ιδρυθούν άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια", Οικονομικός Ταχυδρόμος, τ. 36(2105), 8.9.94, σσ. 43-45. 
 40. 1989. "Χωρικές συνιστώσες της αναδιάρθρωσης της καπνοπαραγωγής", Πρακτικά Σεμιναρίου "Χώρος και Ιστορία", Tετρ. 2, Εισήγηση 4 σσ. 1-24, Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Tράπεζας Ελλάδας.
 41. 1989. "Με αφορμή τις διαφαινόμενες νέες διευκολύνσεις για τη βιομηχανία στο νομό Αττικής", Σύγχρονα Θέματα, τ. 38, σσ. 17-21
 42. 1987 Μια αδήριτη ανάγκη: Ο προγραμματισμός της ανάπτυξης, Ο Πολίτης, τ. 83(12).
 43. 1986. "Και πάλι περί Ευρωλιμένα". Συνεργασία με Ν. Παπαμίχο. Tεχνική Ενημέρωση, τ. 38, σσ. 59-61.
 44. 1986. "Αχρηστο το Χωροταξικό Θεσσαλονίκης;", Νέα Οικολογία, τ. 25, σσ. 47-51.
 45. 1985. "Με αφορμή τo Ρυθμιστικό Θεσσαλονίκης". Συνεργασία με Ν. Παπαμίχο. Tεχνική Ενημέρωση, τ. 37, σσ. 53-56