Ερευνητική Ομάδα

rdpru

Η ΕΜΠΑΠ προωθεί μία πολύπλευρη προσέγγιση και έχει κατά περίπτωση συνεργαστεί με ερευνητές από όλο το φάσμα των Κοινωνικών Επιστημών (οικονομολόγους, οικονομικούς γεωγράφους, περιφερειολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, κοινωνιολόγους, στατιστικολόγους, μηχανικούς, κ.α.). Επιπλέον η ΕΜΠΑΠ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διεθνή συγκριτική ανάλυση. Η Μονάδα έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό προγραμμάτων και έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή προγράμματα

rdpru rdpru rdpru