Βιογραφικό

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ

Πατρώνυμο: Παναγιώτης

Tόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη

Δ/νση κατοικίας: Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β' 24  Παγκράτι Αθήνα

E-mail: loisl@.uom.edu.gr

Ειδικότητα: Οικονομική Γεωγραφία - Περιφερειακή Ανάπτυξη

Επάγγελμα: Kαθηγητής, Tμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

webpage - https://labrianidis.gr/

Homepage - http://rdpru.uom.gr/?q=en/node/16

ORCID - https://orcid.org/0000-0003-0619-6924

Linkedin https://www.linkedin.com/in/lois-labrianidis-0b760916/

 

2. ΣΠΟΥΔΕΣ

1978-83: Διδακτορικό σε Οικονομική Γεωγραφία, Tμήμα Γεωγραφίας, London School of Εconomics and Ρolitical Sciences (L.S.Ε.) - Αγγλίατίτλος: “Industrial location in capitalist societies: the tobacco industry in Greece, 1880-1980”

1977-78: Master of Arts σε Αστικές & Περιφερειακές Σπουδές (Urban and Regional Studies), Πανεπιστήμιο Sussex - Αγγλία.

1972-77: Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.

1987: Πρόγραμμα κατάρτισης Ειδικών Στελεχών για την υλοποίηση των ΜΟΠ Οργάνωση ΕΟΚ - ΚΕΠΕ, Μάρτιο-Δεκέμβριο 1987.

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά (μέτρια)

 

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

1998  - σήμερα: Καθηγητής, Tμήμα Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο Μακεδονίας.

2015 – 2019:  Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (7/4/2015- 17/7/2019)

2014 - 2017 Διδάσκων Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών – ΔΕΟ 24 Δημόσια Διοίκηση (μέχρι  7/2017)

2004: Academic visitorSchool of GeographyOxford University (January-March)

1995Academic visitor, Dept. of Geography, LSE (January-June)

1993-98:  Αναπληρωτής καθηγητής, Tμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

1989-93:  Επίκουρος καθηγητής, Tμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

1988-90: Διδάσκων με βάση το Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, Tμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

1986-88: Ειδικός Επιστήμονας, Tομέας Χωροταξικού και Πολεοδομικού Προγραμματισμού και Σχεδιασμού, Tμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ.

1985-88: Επιστημονικός συνεργάτης του ΚΕΠΕ, Ν. Θεσσαλονίκης.

1986-87:   Επισκέπτης επίκουρος καθηγητής, Tμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΒΣΘ.

1985-86: Καθηγητής επί συμβάσει, Tμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, TΕΙ Θεσ/νίκης.

 

4. ΔIOKHTIKO ΕΡΓΟ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΧΩΡΟ

1995 – σήμερα: Διευθύνει την Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής- ΠΑΜΑΚ (ΕΜΠΑΠ) (ΦΕΚ 725 τ. Β’ / 09.03.2017)

2010 – 2013: Μέλος προσωρινής Γ.Σ. Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

2010  –  2013: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

2008 – 2010: Μέλος προσωρινής Γ.Σ. Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

 

5. ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΩΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Συντονισμός της σύνταξης του Αναπτυξιακού νόμου (Ν.4399/2016)

2. Ανάπτυξη νέου συστήματος αξιολόγησης και ελέγχου επενδυτικών σχεδίων και διαδικασίας συγκρότησης του Μητρώου Αξιολογητών και Ελεγκτών

3. Συμμετοχή στη συγγραφή της «Εθνκής Αναπτυξιακής Στρατηγικής» (2018)

4. Τροποποίηση νόμου (Ν. 3427/2005) για  “Business Centres”

5. Τροποποίηση νόμου για χορήγηση άδειας παρομονής (visa) σε αλλοδαπούς λόγω δημιουργίας επένδυσης

6. Ανάπτυξη πρωτοβουλίας «ΓΕΦΥΡΕΣ Γνώσης και Συνεργασίας» αναφορικά με την φυγή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (brain drain)

7. Συντονισμός της σύνταξης νόμου για «Στρατηγικές Επενδύσεις» (Ν. 4608/2019)

8. Ανάπτυξη Πρωτοβουλίας «Δομή στηριξης ΜΜΕ» συνεργασία: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων, ΓΕΣΕΒΕ, ΕΣΕΕ (Ν. 4608/2019)

9. Ανάπτυξη πρωτοβουλίας «στήριξης επιχειρήσεων σε Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιοχές» (Ν. 4608/2019)

10. 2017 – 2019 Συμμετοχή στην Επιτροπή συνεργασίας μεταξύ Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης και Τραπεζών

11. 2017   Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα Οικονομικά της Εκππαίδευσης, ΥΠΕΘ (ΦΕΚ  173 12/4/17)

12. 2017  Μέλος της Επιτροπής για  την «μετεξέλιξη των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά». Απόφαση υπουργού ΥΠΕΘ  (20/6/17)

13. 2017   -2019 Μέλος Ανώτατου Συμβουλίου Επιχειρηματικπότητας ΙΙ ( ΤΕΠΙΧ  ΙΙ)

14. 2016 – 2019  Μέλος ΔΣ  ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ  Πειραιώς

15. 2016 -2019 Αναπτυξιακό Συμβούλιο, υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, Πρόεδρος στην Ομάδα Κοινωνικών Εταίρων.

 

6.     Μέλος Συντακτικών Επιτροπών

1. 2012- 2016 member of the International Advisory Board of the  Journal of Immigrant and Refugee Studies.

2. 2008- 2012. Editor European Urban and Regional Studies

3. 2001- σήμερα. Επιστημονικός σύμβουλος έκδοσης του περιοδικού Γεωγραφίες

4. 1999-2004 Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού  Πανεπιστήμιο

5. 1999-2010 Μέλος Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Τόπος (Επιθεώρηση Χωρικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος)

6. 1990-98. Επιστημονικός σύμβουλος έκδοσης του περιοδικού Tόπος (Επιθεώρηση αστικού και περιφερειακού προγραμματισμού και σχεδιασμού).

7. 1988-97. Αssociate/Corresponding Εditor στο περιοδικό Capital and Class (Journal of the Conference of Socialist Εconomists).

 

7..  Αξιολογητής Άρθρων σε Επιστημονικά Περιοδικά

Ελληνικά: Επιθεώρηση Αγροτικών Μελετών (1989, 1994), Tόπος (1990-σήμερα), Τεχνικά Χρονικά (1991), To BHMA των Koινωνικών Επιστημών (1996-σήμερα), Γεωγραφίες (2000-σήμερα), Αειχώρος (2000-σήμερα), Τιμητικός τόμος Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1994),

Ξενόγλωσσα: Government and Policy (1993), Geografiska Annaler B, GeoJournal, Journal of Rural Studies, Regional Studies (2007- σήμερα), International Migration, South Eastern Europe Journal of Economics (2004), Journal of Ethnic and Migration Studies (2004), Regional Studies, Sociological Perspectives, South Eastern Europe Journal of Economics (2005). European Urban and Regional Studies (1996 -σήμερα), European Planning Studies (1997- σήμερα), Journal of International Migration and Integration (JIMI 2001 –σήμερα)

 

8..      Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων

1. 2014 HORIZON στις Βρυξέλλες

2. 2009- 2011. Αξιολογητής Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

3. 2003. Επιτροπή Ερευνών Παν/μίου Θεσσαλίας

4. 2003. Επιτροπή Ερευνών Παν/μίου Αιγαίου

5. 2003 European Science Foundation 4/8/2003

6. 1997. Ερευνητικών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκή Ενωση (Γενική Δ/νση ΧΙΙ) πρόγραμμα ”Targeted Socio-Economic Research”, 2-9.2.97, Βρυξέλλες.

7. 1997. Ερευνητικών Προγραμμάτων “Καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας”, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα, 9-12.6.97

8. 1996. Ερευνητικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας- ΕΠΕΤ ΙΙ Τομεακή Προκήρυξη 1, Υποπρόγραμμα 1, Αθήνα, 3-4.7.96.

9. 1996. Ερευνητικού Προγράμματος Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μάρτιος 1996).