Οικονομική Ανάπτυξη

  1. 2021. Γεωργόπουλος Δ, Λαμπριανίδης Λ., Θέλουμε ανάπτυξη; Μια βιωματική εμπειρία με ιστορικές και θεωρητικές αναφορές, Ποταμός, Αθήνα
  2. Labrianidis L. “Preliminary thoughts on a left strategy for economic development in the 21st century: some policy suggestions for SYRIZA - Progressive Alliance”, in Douzinas C. & Bartsidis M. (eds) Thinking Left Governmentality:  The SYRIZA Experience 2015-2019 Transform Europe/Nicos Poulantzas, pp. 73-85
  3. 2021  Λαμπριανίδης Λ. «Προκαταρκτικές σκέψεις για μια αριστερή στρατηγική της οικονομικής ανάπτυξης τον 21o αιώνα. Προτάσεις χάραξης πολιτικής για τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία» στο Left Theory for the 21st century Νήσος Αθήνα
  4. 2016. Λαμπριανίδης Λ.,  Καλογερέσης Θ., Καυκαλάς Γρ. (επιμ.) Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό, Κριτική, Αθήνα
  5. 2008. Καυκαλάς Γ. Λαμπριανίδης Λ. και Παπαμίχος Ν. (επιμ.) Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο: Η Πόλη από τη Σκοπιά των Αλλαγών, Αθήνα, Κριτική.
  6. 2002. Καυκαλάς Γ., Λαμπριανίδης Λ., Παπαμίχος Ν. Στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης/ Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας/ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη (περιορισμένης κυκλοφορίας).