Ταυτότητα ΕΜΠΑΠ

rdpru

 

Η Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΕΜΠΑΠ) ιδρύθηκε το 1995, ύστερα από πρωτοβουλία του Λόη Λαμπριανίδη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με κύριο στόχο την διεξαγωγή έρευνας σε θέματα οικονομικής γεωγραφίας και περιφερειακής ανάπτυξης και πολιτικής, καθώς και την διοργάνωση ημερίδων που άπτονται των ερευνητικών ενδιαφερόντων της. Από το 2021 λειτουργεί ως ανεξάρτητη ερευνητική μονάδα.

Η ΕΜΠΑΠ επιδιώκει την διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων προς τους θεσμικούς φορείς και τις αρχές διαμόρφωσης πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης. H ΕΜΠΑΠ συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες, ερευνητικές μονάδες, γραφεία συμβούλων κτλ.

Η ερευνητική δραστηριότητά της εστιάζεται κυρίως σε ζητήματα οικονομικής γεωγραφίας, περιφερειακής ανάπτυξης και περιφερειακής πολιτικής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διεθνή συγκριτική ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΜΠΑΠ επικεντρώνεται στα ακόλουθα ερευνητικά πεδία:

Η ΕΜΠΑΠ μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2021 στεγαζόταν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του τμήματος Οικονομικών Επιστημών